Minor, Major en tussentijdse Releases

Herhaalde uitgaven bevatten kleine productverbeteringen (ook bekend als onderhoudsuitgaven) zonder een wijziging tot de kernfuncties van het product.

Voor Software Assurance is het niet nodig om te upgraden naar een herhalingsversie binnen de grote/kleine licentie.

  • Voorbeeld van tussentijdse upgrade: 2.3.15 naar 2.3.17

Minor en Major releases omvatten functiewijzigingen bedoeld om de waarde van het product te verhogen voor de eindgebruiker.

  • Voorbeeld van een kleine upgrade: 2.3.17 naar 2.4.0
  • Voorbeeld van een grote upgrade: 2.4.11 naar 3.0.0

Bovenstaande informatie is belangrijk bij het begrijpen van de upgrade en wat Software Verzekering dekt.

Toegevoegde Versie Nummering

Het versienummer zal automatisch een toegevoegd veld bevatten dat wordt gepresenteerd als: Build: 16321-4323

Het eerste vijf-cijferige veld identificeert uniek de kerncode die gebruikt wordt in de vrijgave en de volgende vier cijfers zijn een uniek bouwnummer dat mag worden gebruikt om naar de opgewaardeerde bibliotheekonderdelen te verwijzen.